Sociaal Domein

Door onze jarenlange werkervaring in het Sociaal Domein zijn we  goed in staat aan te sluiten bij de vraag en de behoefte van een kandidaat. Daardoor zijn we  uitstekend in staat de juiste match te maken. Dit kan gaan om een sociaal werker maar ook meer het specialisme bv  op de gebieden Jeugd, WMO, LVB, Verslaving, Gedragswetenschappers etc. Ook hebben we regelmatig  een directeur of raad van toezicht geworven.

Veel gemeenten kiezen ervoor deze verandering buiten de gemeente zelf te organiseren door middel van sociale/wijk  of gebiedsteams. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van Coöperatie Amaryllis in Leeuwarden een van de eerste organisaties binnen deze vorm en daarna ben ik 4,5 jaar betrokken geweest als P&O adviseur. Ook inhoudelijk ben ik goed op de hoogte.

Ervaring

In de afgelopen jaren heb ik veel gemeenten en stichtingen geholpen bij het opzetten van sociale/wijk en/of gebiedsteams.

Mijn ervaring zit hem met name in:

 • Het voorbereiden van de indiensttreding naar de nieuw organisatie
 • Cao ( Sociaal werk)
 • Bijeenkomsten voor huidige medewerkers over veranderingen/ uitleg cao
 • Bijeenkomsten voor moederorganisaties
 • Contact met moederorganisaties, vakbonden en Or.
 • Het voeren van plaatsingsgesprekken/ arbeidsvoorwaardelijke gesprekken
 • Het uitvoeren van een selectietraject voor medewerkers die al werkzaam zijn in teams, werving en selectie van nieuwe medewerkers ( generalisten en specialisten)
 • Het opmaken van arbeidsovereenkomsten
 • SKJ registratie, voorlichting, opleidingsplan om punten te behalen voor her-registratie
 • Voorbereiding salarisadministratie
 • HR- Beleid nieuwe organisatie